Category Archives: Uncategorized

Transformation af forstyrrende tanker

DorjeeSempa

Når først vi har erkendt, hvilke tanker der dominerer og dræner os for energi, kan vi bevidst ændre fokus, og erstatte dem med mere gavnlige tankemønstre. Lakha Lama vil guide os til hvordan vi selv kan rydde op i vores mentale rum på et helt basalt menneskeligt niveau. Dagen afsluttes med gennemgang af hvordan bodhisattvaer på et højere plan kan transformere selv meget destruktive mentale faktorer, og omdanne dem til noget gavnligt.

Tid: Lørdag den 16. september 2017 kl. 11-16
Sted: Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme, Nørregade 7B, Kbh.K
Pris: 650 kr.
Tilmelding kan ske online 
Betaling til: CareTrade ApS, Jyske bank konto: 5018 – 0001320735

Afbestillingsbetingelser:
Ved afbud senere end 48 timer før undervisningens start betales fuld pris.

Forplejning:
Der serveres kaffe, te, kage, frugt, ost og snacks. Frokost kan medbringes eller indtages på de mange omkringliggende restauranter.

Sprog:
Lakha Lama taler helst engelsk, men forstår dansk. Der er dansk oversættelse.

foredrag-i-kobenhavn-DK kalender-DK praktisk-information-DK

 

 

Lorig – Det klare sind og de mentale faktorer

url

Lorig – det klare sind og de mentale faktorer

Ofte er sindet  tildækket af illusionernes tunge skyer, som forhindrer os i at  tænke klart. Lorig er en tibetansk buddhistisk filosofi, der har til formål, at skabe klarhed omkring de mentale faktorer og sindets funktioner.

Vi har både gavnlige og forstyrrende mentale faktorer. Ved at observere og genkende de forskellige tanker, kan vi erkende om tankerne er forbundet til affektfølelser og illusioner, eller om de er baseret på en ren og god motivation, som det vil være gavnligt at føre ud i praktisk handling.

Lakha Lama vil vejlede os i teknikker til at kultivere vores tanker, så vi kan udvikle et klart og skarpt sind, hvor vi selv er herre over den retning vore tanker tager.

Tid: Lørdag den 2. april kl. 11-16
Sted: Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme, Nørregade 7B, Kbh.K
Pris: 650 kr.
Tilmelding kan ske online 
Betaling til: CareTrade ApS, Jyske bank konto: 5018 – 0001320735

Afbestillingsbetingelser:
Ved afbud senere end 48 timer før undervisningens start betales fuld pris.

Forplejning:
Der serveres kaffe, te, kage, frugt, ost og snacks. Frokost kan medbringes eller indtages på de mange omkringliggende restauranter.

Sprog:
Lakha Lama taler helst engelsk, men forstår dansk. Der er dansk oversættelse.

foredrag-i-kobenhavn-DK retreat-i-bisserup-DK kalender-DK praktisk-information-DK

 

 

De Seks Paramitas

KURSET ER AFLYST
De Seks Paramitas er en meget værdifuld buddhistisk praksis i hverdagen. Lakha Lama vil give en dybere forklaring og lede meditationsøvelser baseret på læren om de seks paramitas:
Generøsitet, etik & moral, tålmodighed, flid, stabil koncentration, visdom & klarhed

Tid: Lørdag den 7. oktober 2017 kl. 11-16

Sted: Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme, Nørregade 7B, Kbh.K
Pris: 650 kr.
Tilmelding kan ske online 
Betaling til: CareTrade ApS, Jyske bank konto: 5018 – 0001320735

Afbestillingsbetingelser:
Ved afbud senere end 48 timer før undervisningens start betales fuld pris.

Forplejning:
Der serveres kaffe, te, kage, frugt, ost og snacks. Frokost kan medbringes eller indtages på de mange omkringliggende restauranter.

Sprog:
Lakha Lama taler helst engelsk, men forstår dansk. Der er dansk oversættelse.

tilmelding praktisk-information-DK kalender-DK

 

 

Målsætning og fokus

 

Tid: Lørdag den 1. oktober 2016 kl. 11-16
Sted: Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme, Nørregade 7B, Kbh.K
Pris: 650 kr.
Tilmelding kan ske online 
Betaling til: CareTrade ApS, Jyske bank konto: 5018 – 0001320735

Vi kan have kortsigtede og langsigtede mål i livet, men ofte bliver vi distraheret eller går lange omveje , og mister fokus på den retning vi har valgt at følge.

Lakha Lama vil vejlede os i, hvordan vi kan sætte os realistiske mål, og fastholde vores fokus, så vi bedre kan navigere i vores tankestrøm og udefra kommende påvirkninger, og fastholde kursen mod vores mål.

Afbestillingsbetingelser:
Ved afbud senere end 48 timer før undervisningens start betales fuld pris.

Forplejning:
Der serveres kaffe, te, kage, frugt, ost og snacks. Frokost kan medbringes eller indtages på de mange omkringliggende restauranter.

Sprog:
Lakha Lama taler helst engelsk, men forstår dansk. Der er dansk oversættelse.

tilmelding praktisk-information-DK kalender-DK

 

 

Lykke i nuet uden frygt for fremtiden

Vi vil på dette kursus arbejde med udviklingen af en dybere lykke og
harmoni i livet uden fast tilknytning og ejerskabsidentiteter. Ved at
udvikle en dyb værdsættelse af og taknemmelighed over hvad vi har her
og nu, både af materielle goder og menneskelige forhold, er det muligt
at nå til en tilstand, hvor vi hviler i os selv, og er i harmoni med
vores omgivelser, uden at kæmpe for at fastholde dem.

Der er ikke noget forkert ved at have ambitioner og ønsker om
forandring i tilværelsen, men hvis det er baseret på utilfredshed med
det der er i nuet, bliver vejen til det nye ikke så harmonisk, som
hvis man ud fra en harmonisk sindstilstand kan træffe afklarede
beslutninger om at betræde ny veje i livet, uden at bære en bitterhed
med sig fra fortiden. Det er faktisk muligt at opnå en form for
værdsættelse selv af hårde oplevelser, og se dem som værdifulde
læringsprocesser i livet.

Tid: Lørdag den 11. november 2017 kl. 11-16
Sted: Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme, Nørregade 7B, Kbh.K
Pris: 650 kr.
Tilmelding kan ske online 
Betaling til: CareTrade ApS, Jyske bank konto: 5018 – 0001320735

Afbestillingsbetingelser:
Ved afbud senere end 48 timer før undervisningens start betales fuld pris.

Forplejning:
Der serveres kaffe, te, kage, frugt, ost og snacks. Frokost kan medbringes eller indtages på de mange omkringliggende restauranter.

Sprog:
Lakha Lama taler helst engelsk, men forstår dansk. Der er dansk oversættelse.

foredrag-i-kobenhavn-DK kalender-DK praktisk-information-DK

 

 

Vejen til en fredfyldt død

Tid: Lørdag den 13. Maj 2017 kl. 11-16
Sted: Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme, Nørregade 7B, Kbh.K
Pris: 650 kr.
Tilmelding kan ske online 
Betaling til: CareTrade ApS, Jyske bank konto: 5018 – 0001320735

Vi kommer allesammen til at møde døden før eller siden. Vi kommer til at opleve, at nære slægtninge og venner dør, og en dag skal vi også selv herfra. Det er gavnligt, at være velforberedt, både på hvordan vi kan støtte andre i deres dødsproces, og hvordan vi selv kan få en fredfyldt rejse fra dette liv.

Det er vigtigt, at give udtryk for den anerkendelse og værdsættelse der er i vore forhold, og man kan også støtte den døende ved at minde dem om deres egen spiritualitet, uanset hvilken tro de har.

Lakha Lama vil forklare de tibetansk buddhistiske måder til at støtte andre og os selv på rejsen fra dette liv, og der vil være guided meditation og åben dialog om emnet.

 

Afbestillingsbetingelser:
Ved afbud senere end 48 timer før undervisningens start betales fuld pris.

Forplejning:
Der serveres kaffe, te, kage, frugt, ost og snacks. Frokost kan medbringes eller indtages på de mange omkringliggende restauranter.

Sprog:
Lakha Lama taler helst engelsk, men forstår dansk. Der er dansk oversættelse.

tilmelding praktisk-information-DK kalender-DK

 

 

Online tilmelding