De Seks Paramitas

KURSET ER AFLYST
De Seks Paramitas er en meget værdifuld buddhistisk praksis i hverdagen. Lakha Lama vil give en dybere forklaring og lede meditationsøvelser baseret på læren om de seks paramitas:
Generøsitet, etik & moral, tålmodighed, flid, stabil koncentration, visdom & klarhed

Tid: Lørdag den 7. oktober 2017 kl. 11-16

Sted: Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme, Nørregade 7B, Kbh.K
Pris: 650 kr.
Tilmelding kan ske online 
Betaling til: CareTrade ApS, Jyske bank konto: 5018 – 0001320735

Afbestillingsbetingelser:
Ved afbud senere end 48 timer før undervisningens start betales fuld pris.

Forplejning:
Der serveres kaffe, te, kage, frugt, ost og snacks. Frokost kan medbringes eller indtages på de mange omkringliggende restauranter.

Sprog:
Lakha Lama taler helst engelsk, men forstår dansk. Der er dansk oversættelse.

tilmelding praktisk-information-DK kalender-DK