Lorig – Det klare sind og de mentale faktorer

url

Lorig – det klare sind og de mentale faktorer

Ofte er sindet  tildækket af illusionernes tunge skyer, som forhindrer os i at  tænke klart. Lorig er en tibetansk buddhistisk filosofi, der har til formål, at skabe klarhed omkring de mentale faktorer og sindets funktioner.

Vi har både gavnlige og forstyrrende mentale faktorer. Ved at observere og genkende de forskellige tanker, kan vi erkende om tankerne er forbundet til affektfølelser og illusioner, eller om de er baseret på en ren og god motivation, som det vil være gavnligt at føre ud i praktisk handling.

Lakha Lama vil vejlede os i teknikker til at kultivere vores tanker, så vi kan udvikle et klart og skarpt sind, hvor vi selv er herre over den retning vore tanker tager.

Tid: Lørdag den 2. april kl. 11-16
Sted: Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme, Nørregade 7B, Kbh.K
Pris: 650 kr.
Tilmelding kan ske online 
Betaling til: CareTrade ApS, Jyske bank konto: 5018 – 0001320735

Afbestillingsbetingelser:
Ved afbud senere end 48 timer før undervisningens start betales fuld pris.

Forplejning:
Der serveres kaffe, te, kage, frugt, ost og snacks. Frokost kan medbringes eller indtages på de mange omkringliggende restauranter.

Sprog:
Lakha Lama taler helst engelsk, men forstår dansk. Der er dansk oversættelse.

foredrag-i-kobenhavn-DK retreat-i-bisserup-DK kalender-DK praktisk-information-DK