Lykke i nuet uden frygt for fremtiden

Vi vil på dette kursus arbejde med udviklingen af en dybere lykke og
harmoni i livet uden fast tilknytning og ejerskabsidentiteter. Ved at
udvikle en dyb værdsættelse af og taknemmelighed over hvad vi har her
og nu, både af materielle goder og menneskelige forhold, er det muligt
at nå til en tilstand, hvor vi hviler i os selv, og er i harmoni med
vores omgivelser, uden at kæmpe for at fastholde dem.

Der er ikke noget forkert ved at have ambitioner og ønsker om
forandring i tilværelsen, men hvis det er baseret på utilfredshed med
det der er i nuet, bliver vejen til det nye ikke så harmonisk, som
hvis man ud fra en harmonisk sindstilstand kan træffe afklarede
beslutninger om at betræde ny veje i livet, uden at bære en bitterhed
med sig fra fortiden. Det er faktisk muligt at opnå en form for
værdsættelse selv af hårde oplevelser, og se dem som værdifulde
læringsprocesser i livet.

Tid: Lørdag den 11. november 2017 kl. 11-16
Sted: Phendeling Center for Tibetansk Buddhisme, Nørregade 7B, Kbh.K
Pris: 650 kr.
Tilmelding kan ske online 
Betaling til: CareTrade ApS, Jyske bank konto: 5018 – 0001320735

Afbestillingsbetingelser:
Ved afbud senere end 48 timer før undervisningens start betales fuld pris.

Forplejning:
Der serveres kaffe, te, kage, frugt, ost og snacks. Frokost kan medbringes eller indtages på de mange omkringliggende restauranter.

Sprog:
Lakha Lama taler helst engelsk, men forstår dansk. Der er dansk oversættelse.

foredrag-i-kobenhavn-DK kalender-DK praktisk-information-DK